EXPOSICIÓ QU4TREPINS, 30 anys.

NOVA PUBLICACIÓ. Sèrie L’ARCA.