RECONEIXEMENT AL MÉS D’UN CENTENAR D’AUTORS DELS TREBALLS PUBLICATS A QU4TREPINS I AGRAÏMENT PEL RESPECTE AL SEU COPYRIGHT.

Des de QU4TREPINS volem fer un destacat reconeixement al més d’un centenar d’autors que han realitzat de forma desinteressada i eficaç tots els treballs que s’han publicat a la revista des de l’inici de la seva història l’any 1991. Gràcies al seva àrdua dedicació i al seu laboriós treball  s’ha pogut recopilar aquesta petita enciclopèdia de temes del nostre entorn més proper, que havien estat poc o gens desenvolupats abans.

Aprofitem també l’ocasió per agrair la preceptiva i deguda cita d’aquests autors i dels seus treballs quan s’han utilitzat com a bibliografia per altres persones per realitzar publicacions de qualsevol tipus o per a qualsevol mitjà, com no pot ser d’altra manera per respecte al Copyright i a la seva Propietat Intelectual.